https://vimeo.com/45008056
WORLD EXHIBITION 21THE CENTURY
 

https://www.flickr.com/photos/96163307@N00
https://www.youtube.com/user/tubeture
www.newstime2014.com/
If people wanna connect, just be sure they don't  have malicious thoughts in there heads.
ture.sjolander@gmail.com
 
 
----- Original Message -----
From: Overcermonimastaren
To: Ture Sjolander
Sent:  2015
Subject:  Dessutom ...


Jag var i kontakt med MM bara för någon månad sen. Skrev till en ny kurator som den gamle kuratorn hade föreslagit.
 Han säger sig ha tagit upp ditt "case" på ett ledningsmöte och de tackar nej... Sen klippte han konversationen.
 
Skulle inte ha tagit kontakten om det inte hade varit så att jag gillar just Skeppsholmen av nostalgiska skäl.

Konstigt att konstnärer ska behöva kuratorer, fast det var ju till kuratorn de gick som blev mobbade i plugget.
Nu har man av besparingsskäl avskaffat kuratorerna i skolan och satsar på reklamkampanjer i stället. Samma är på gång inom konstvärlden kan jag förmoda... Väntar mig följaktligen en media blitz från dig!!


Ture Sjolander wrote:
de sitter de ett stenkast fran Moderna Museet
dar de med all sakerhet ater lunh flera ggr i veckan med "eliten" pa MM som nyligen fatt miljondonationer for att satsa pa utlandska konstnarer ( som jag faktiskt ar) pa alla satt m.m. etc