From: "ture sjolander" <turesjolander@hotmail.com>
To: C.Widenheim@modernamuseet.se
CC: aapo@scarab.se
Subject: myntautomat
Date: Fri, 13 Jan 2006 00:34:07 +1000

Till den det vederbör hos Moderna Museet.

Jag fattar inte riktigt vad du menar med denna information !?

Om "man får ta" att utseende och display vittnar om att det är en ny apparat, och att det är en design av ett slutförande av ett konstnärligt verk där jag själv inte skapar den visuella installationens utförande, så får man väl också ta det naturliga steget att förse konstnären med den ekonomiska möjligheten till att slutföra arbetet till att bli ett Opus Magnum, med ett ekvivalent avvikande "utseende och display" som trots allt då blir konstnärens, mitt  personliga beslut till kreationen.

Verket har, som  jag sedan länge  förstått, inget som helst värde för er utan är nu mera bara  en principiell fråga för er att "close the case".

Jag kan inte auktorisera ert design arbete och finner det osunt att ge ett godkännande under dessa egendomliga förhållanden, hur än så rart du och dina kollegor vill försöka ge uttryck för,med syftet att beveka mig till en kompromiss.

Sanningen att säga har jag begravt hela iden om en fortsatt kommunikation med ert museum, som varit en av de mest obehagliga uppleverser jag haft under min långa tid som konstnär.

www.modernamuseet.homestead.com/

Jag säger alltså avslutningsvis, stoppa tillbaka anekdoterna i ert arkiv igen, och glöm hela affären. Denna skriftliga dialogue kan då ge en tydligare bild av denna typ a konfllikter, för andra att beakta och betrakta som ett nytt uttryck för konstnärligt skapande genom Internet 2006.

Mvh

Ture SjolanderFrom: "Cecilia Widenheim" <C.Widenheim@modernamuseet.se>
To: <turesjolander@hotmail.com>
Date: Thu, 12 Jan 2006 14:02:14 +0100


Hej Ture

Hoppas allt är väl med dig och - GOD FORTSÄTTNING på det nya året!
En av våra tekniker har sonderat marknaden på jakt efter en myntautomat enligt de intentioner som uttrycktes vid inköpet till samlingen och som du även uttryckt i brev till museet under 1980-talet.

Vi har nu funnit en myntautomat av ett slag som kan driva diabildsvisningen i det tidsintervall du angett med enkronor. Myntautomaten har självklart ett utseende och en display som vittnar om att det är en ny apparat, men det får man ta. Du har ju dessutom kompletterat med informationspelaren i gult på senare tid. Allt detta får framgå i en informationstext vid verket när man visar det i framtiden, samt information om att överskottet är avsett att tillfalla de synskadades förening enligt din intention.

Vill du så skickar vi gärna en bild på hur myntautomaten ser ut när vi väl fått in den till huset.

Med vänlig hälsning,


Cecilia Widenheim och kollegorna