Låt mig också tillägga att en reproduktion skulle inkludera verket i sin helhet som faktiskt är en installation med front projektor som köptes in för fast räkning av Museet. Senast utställd 1985 på Museet - så vitt jag kan komma ihåg.
 
Anna Greta Leijon kanske kan besvara frågan om 'uteslutningen av mig som konstnär' som jag refererar till
i nedanstående Epost ?
Politiska skäl för att tysta ned en konstnär hör hemma i diktatur stater !
Kan ni förmedla min förfrågan till henne direkt eller ge mig hennes E-post address så kan jag ta upp denna fråga separat med henne?
 
Mvh
Ture
 

----- Original Message -----
From: ture
To: l.nittve@modernamuseet.se
Cc: s.engblom@modernamuseet.se
Sent: Wednesday, June 04, 2003 2:46 PM
Subject: re sending mail

Addendum:
Bildbyrans e-mail address fungerar inte.

----- Original Message -----
From: ture
To: l.nittve@modernamuseet.se
Cc: bildbyran@modernamuseet.se
Sent: Wednesday, June 04, 2003 2:41 PM
Subject: reproduktion av konstverk

Hej Boss,
 
Har ni en reproduktion av mitt konstverk som Pontus Hulten köpte in för Moderna Museet 1966 ?
Jag skulle gärna vilja ha en bild av detta verk för mina web siter.
http://modernamuseet.homestead.com/
Mer information om verket finna på ovanstående homepage!

För övrigt skulle jag vilja säga; Varför utesluter ni mig från det svenska konstlivet och inte inbjuder mig till något event på Moderna Museet?
Kan anledningen vara följande:
http://cordially.homestead.com/Ovulator.html
eller finns det andra skäl ?
 
Vad skälen än torde vara....tycker jag helt enkelt att ni är taskiga!
http://EUROPEANCOURT.homestead.com/
 
Hälsning från Australien
 
Ture Sjolander
http://1a.homestead.com/E.html